Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Zomer ChallengeCategorie*
KNLTB nummer
Indien bekend
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Tennis en/of padelervaring
Sinds 8 maanden geen lid geweest van een tennis- of padelvereniging
Zo ja, welke?
 
Automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Valkenswaard om een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer
af te schrijven wegens de contributie van het (tijdelijke) lidmaatschap.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Tevens geef ik expliciete toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor het uit kunnen voeren van het lidmaatschap.
 
Verwerking persoonsgegevens
*Ik heb kennis genomen van het Privacy statement (zie link onderaan website).
Opmerking