Baan- en afhangregels

In lijn met artikel 1 van ons huishoudelijk reglement stelt het baan- en afhangreglement kaders c.q. regels ten aanzien van het gebruik en het afhangen van de tennis- en padelbanen. Dit reglement heeft tot doel het gebruik van onze banen zo goed en eerlijk mogelijk te reguleren. Het bestuur van TV Valkenswaard (TVV) doet een dringend beroep op alle leden, om in goede onderlinge verstandhouding en met inachtneming van dit reglement gebruik te maken van onze tennis- en padelbanen.

Op basis van het reglement is een praktische samenvatting gemaakt die als baan- en afhangregels fungeren. Dit A4-tje hangt ook naast het digitaal afhangbord.

Beide documenten zijn door het bestuur goedgekeurd en kunnen hieronder worden gedownload.

Downloads: