Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)

Als TVV bieden wij onze leden de mogelijkheid om na het tennissen nog gezellig een drankje of hapje te nuttigen. Om dit mogelijk te maken doen we een beroep op onze leden om minimaal twee keer per jaar een bardienst te draaien. Als bestuur van TVV zijn we ook heel dankbaar dat vele leden bardiensten draaien. Echter, als TVV moeten wij ons houden aan diverse regels die door de overheid aan verenigingen worden opgelegd. Ten aanzien van ons paviljoen betekent dat leden die bardienst draaien op de hoogte moeten zijn van het verantwoord schenken van alcohol en wij als vereniging dit moeten kunnen aantonen. Help ons hiermee en volg daarom de instructie en doe een afsluitende test!

Omdat het voor verenigingen lastig is alle (bardienst)vrijwilligers te instrueren over verantwoord schenken van alcohol is er gezocht naar een pragmatische oplossing. Deze oplossing wordt door NOC*NSF geboden in de vorm van een beknopte instructie en het uitvoeren van een korte test. Deze instructie en test staan kort stil bij:

 • Feiten over alcohol
 • Alcohol en wetgeving
 • Voorkomen alcoholmisbruik
 • Nee-verkopen

Elke vrijwilliger die deze test succesvol afsluit ontvangt een certificaat. Dit certificaat moet de vereniging dan achter de bar in een ordner/map bewaren zodat bij controle kan worden aangetoond dat de bardienstvrijwilligers op de hoogte zijn van de instructie verantwoord alcohol schenken.

Via deze weg verzoekt het bestuur van TVV je de instructie en test te doorlopen op de IVA-website van NOC*NSF. Vul hierbij in

 • je voornaam,
 • je achternaam,
 • je geboortedatum,
 • je emailadres,
 • het e-mailadres van barverantwoordelijke (= iva@tv-valkenswaard.nl), 
 • naam vereniging (= TV Valkenswaard),
 • sportbond (= KNLTB),
 • plaats (= Valkenswaard)
 • naam barverantwoordelijke (= Jos de Kimpe)

Door de bardienstverantwoordelijke in te vullen zorgen wij ervoor dat jouw certificaat in de ordner achter de bar wordt opgenomen. Zie onderstaande afbeelding voor het invulformulier.

IVA invulformulier 

Alvast bedankt voor je medewerking!

Nieuws Overzicht