In memoriam: Herman Schutte

Ons bereikte het droevige bericht dat 19 september j.l. Herman Schutte op 80-jarige leeftijd is overleden. Herman tenniste al jaren en was regelmatig actief op onze tennisbanen. Het bestuur van TVV wenst Corry, kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen en zijn tennismaatjes veel sterkte toe met het verlies van Herman.

Nieuws Overzicht