Uitslag poll: 80% is voor aanleg van 2 extra padelbanen

Het succes van de padelbanen en de ledengroei is boven verwachting. Het bestuur is daarom bezig met het uitwerken van een businesscase voor de aanleg van padelbanen 3 en 4. Tevens is in de periode van 4 t/m 10 november een poll hierover uitgezet. Hierbij heeft 80% van de leden die hebben gereageerd aangegeven dat de extra padelbanen nodig zijn. Het bestuur zal verdere vervolgstappen gaan nemen, waaronder het uitroepen van een extra ALV.

Dit jaar is ons ledenbestand met ongeveer 220 leden gegroeid. We hebben dit jaar inmiddels bijna 270 nieuwe leden mogen verwelkomen. Deze nieuwe leden zijn gaan tennissen, maar ook een aanzienlijk deel is lid geworden om bij TVV de padelsport te komen beoefenen. Daarbij zijn er ook veel bestaande leden die naast tennissen de padelsport hebben ontdekt. Onze doelen, die in de business case zijn gesteld voor de aanleg van de eerste twee padelbanen, zijn nu al behaald. Als bestuur zijn we hier uiteraard zeer tevreden over, maar het is nu zaak de (nieuwe)leden aan onze vereniging te blijven binden c.q. te behouden. 

Door het succes van padel dient zich al snel de behoefte en/of noodzaak aan om nog 2 padelbanen (baan 3 en 4) extra te leggen. We willen, zoals vaak bij andere verenigingen is gebeurd, dat deze groei niet belemmerd gaat worden door beperkt beschikbare baancapaciteit en daardoor leden niet of te weinig kunnen padellen.

Het bestuur is daarom bezig met het uitwerken van een businesscase voor padelbanen 3 en 4. In deze business case is het nodig dat we een deel extern moeten financieren. Hier voor hebben we door middel van een poll de mening van onze leden hierover vooraf "gepolst" en gevraagd of zij 2 extra padelbanen noodzakelijk vinden. En zo ja, welke financieringsvorm er dan de voorkeur heeft.

De uitslag
215 leden van de 935 (23%) leden hebben gestemd. Hiervan heeft 80% (172) aangegeven dat padelbanen 3 en 4 nodig zijn. Van die 80% heeft bijna 62% aangegeven de deelfinanciering via de bank te laten regelen en 38% van de leden wil graag de deelfinanciering die eigen leden c.q. certificaten bewerkstelligen. 43 leden (20%) hebben tegen de uitbreiding van padelbanen gestemd. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande bijlage.

Het bestuur gaat op basis van deze uitslag verder met het uitwerken van de businesscase en zal voorbereidingen gaan treffen voor het organiseren van een extra ALV. Meer informatie hierover ontvang je zo spoedig mogelijk.

Downloads:

Nieuws Overzicht