On-line reserveren van banen

Voor onze leden is mogelijk om on-line een baan te reserveren. Naast het afhangen via het digitale afhangbord in ons paviljoen is het nu ook mogelijk om via onze website of via de TVV App een baan te reserveren. Het gebruik van de TVV App hiervoor geniet de voorkeur omdat dit sneller en makkelijker is. 
Bijgewerkt: 28-04-2021 22:30 uur

Wil je weten hoe je on-line een baan kunt reserveren lees of download hieronder de handleiding. We wensen je veel tennisplezier!

Om onze baancapaciteit zo eerlijk mogelijk te kunnen verdelen zijn enkele regels c.q. restricties ingesteld. Deze zijn ondersteunend aan ons baan- en afhangreglement.

A. Voor de doordeweekse avonduren vanaf 16:00 uur en in het weekend tot 14:00 uur ("prime time"):

 • Je kunt 1 openstaande reservering hebben. Je kunt een nieuwe reservering maken nadat je hebt getennist c.q de eindtijd van je reservering is verstreken.
  Let op: Het kan dus voorkomen dat jij geen reservering kan maken omdat een (of meerdere) medespeler al een baan op een ander moment in de avonduren heeft gereserveerd. De voornaam van de betreffende speler(s) wordt getoond (in TVV App of op website) op het moment dat de limiet is bereikt.
 • Je kunt in totaal maximaal 7 keer per week in de avonduren (excl. weekend) een baan reserveren;

B. Voor overdag tot 16:00 uur en in het weekend vanaf 14:00 uur:

 • Je kunt maximaal 3 openstaande reserveringen hebben. Een vierde (of meer) reservering maken is pas mogelijk nadat de eindtijd van jouw eerste reservering is verstreken.
 • Het is niet mogelijk en niet toegestaan om 2 opeenvolgende speeltijden achterelkaar te reserveren. Er geldt een wachttijd van 60 minuten.
 • Je kunt in totaal maximaal 14 keer per week overdag en in het weekend een baan reserveren;

C. Algemeen:

 • Onze banen zijn vanaf 08:00 uur geopend.
 • Voor de tennis- en padelbanen is het alleen mogelijk om op het hele uur of halve uur een baan te reserveren. Reserveren om bijvoorbeeld 19:15u, 19:45u is niet meer mogelijk. De tennisbanen 1, 2, 5, 6, 9 en 10 alsmede de padelbanen 3 en 4 kunnen enkel op het hele uur worden gereserveerd. De overige banen (tennisbanen 3, 4, 7, 8, 11 en 12 alsmede padelbanen 1 en 2) kunnen enkel op het halve uur worden gereserveerd. 
 • De mogelijkheid om on-line te reserveren wordt naast het reeds bestaande afhangen bij het digitaal afhangbord in ons paviljoen gebruikt. Reserveringen worden verwerkt door het digitaal afhangbord. Deze gegevens worden gelogd en kunnen worden gemonitord. De gegevensverwerking is in lijn met ons Privacy statement;
 • Het is verplicht jouw on-line reservering te bevestigen bij het digitale afhangbord in ons paviljoen. Minimaal 1 speler van de spelers die de baan hebben gereserveerd dient zijn/haar KNLTB-pas door de paslezer van het digitale afhangbord te halen om de reservering definitief te maken. Dit is mogelijk tot 5 minuten voor aanvang van de gereserveerde speeltijd. Doe je dat niet (of te vroeg: meer dan 65 minuten voor aanvang) dan vervalt de reservering en is de baan beschikbaar voor andere spelers;
  Let op: Tijdelijk is het als gevolg van de coronamaatregelen niet nodig om je reservering te bevestigen met je KNLTB-pas bij het digitale afhangbord in het paviljoen!!
 • Het aantal reserveringen van A ("prime time") en B (overige tijdstippen) is gescheiden en wordt niet bij elkaar opgeteld;
 • Je kunt 2 dagen vooruit reserveren (vandaag, morgen en overmorgen);
 • Je kunt maximaal 2 keer op één dag een baan reserveren (voor "prime time" maar 1 tegelijkertijd, dus na afloop van je vorige reservering);
 • De on-line reservering wordt definitief (dan heb je effectief afgehangen) als jij of je medespelers in het paviljoen zijn/haar KNLTB-leden pas door kaartlezer van het digitale afhangbord hebben gehaald ter bevestiging van de aanwezigheid op ons tennispark. Dit moet minimaal 5 minuten (en maximaal 65 minuten) voorafgaand aan de starttijd van de reservering zijn. Gebeurt dit niet dan vervalt de reservering en is de baan beschikbaar voor andere leden;
  Let op: Tijdelijk is het als gevolg van de coronamaatregelen niet nodig om je reservering te bevestigen met je KNLTB-pas bij het digitale afhangbord in het paviljoen!!
 • Is het slecht weer of ben jij verhinderd? Maak dan jouw reservering zo snel mogelijk ongedaan als weet jij dat jij en jouw maatje(s) niet meer gaan tennissen of padellen. Dit geeft andere leden weer de mogelijkheid om die baan te reserveren en zorgt er voor dat na zondsondergang de baanverlichting niet onnodig blijft branden.
 • Leden kunnen worden aangesproken op onjuist gebruik of gedrag met betrekking tot (on-line) reserveren en afhangen van banen. Indien van toepassing kan een lid tijdelijk worden geblokkeerd voor het gebruik van het digitale afhangbord en on-line reserveren.

Klik hier voor meer informatie over het installeren van onze TVV App. Een baan reserveren via onze website is ook mogelijk. Hiervoor moet je eerst als lid zijn ingelogd.

Downloads:

Nieuws Overzicht